RSI - Wdrożenie Intranetu

Koszty wdrożenia

System Intranet by webBOX zaprojektowano w taki sposób, aby mogły zostać dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Pozwala klientom na dużą dowolność w skonfigurowaniu produktu finalnego, który idealnie będzie spełniał stawiane przed wdrożeniem wymagania.

Cena naszych systemów jest określana według wybranej specyfikacji i zależy od następujących czynników takich jak:

  • Typu instalacji
  • Ilości modułów podstawowych systemu Intranet by webBOX
  • Ilości modułów dedykowanych
  • Ilości modułów na zamówienie
  • Ilości i zakresu modyfikacji na etapie przedwdrożeniowym
  • Czy ma nastąpić integracja z systemami zewnętrznymi

Koszt wdrożenia systemu Intranet by webBOX w pełnym zakresie standardowych modułów zaczyna się od kwoty 19 000,00 PLN netto. Jednakże każdorazowo jest to kwota, na którą mają wpływ czynniki opisane powyżej. Dlatego też zachęcamy do bezpośredniego KONTAKTU z naszym działem handlowym w celu przekazania nam Państwa wymagań i uzyskaniu wiążącej oferty wdrożenia systemu.