RSI, Intranet - trafione rozwiązania

Intranet – wersja dedykowana

Firma RSI w swojej ofercie produktowej posiad również dedykowane rozwiązania informatyczne, zaprojektowane według indywidualnych wymagań zamawiającego.

W tej ofercie znajdują się miedzy innymi następujące moduły:

 • Dokumenty wewnętrzne,
 • Delegacje,
 • Papierowa korespondencja przychodząca i wychodząca,
 • Zapytaj eksperta
 • Inne rozwiązania dedykowane

Dokumenty wewnętrzne

Funkcjonalność tego modułu oparta jest na podstawowych funkcjach standardowego modułu „Dokumenty”. Moduł przeznaczony jest do katalogowania i udostępniania dokumentów, procedur, instrukcji, materiałów promocyjnych oraz innych niesklasyfikowanych wzorów dokumentów.

Moduł pozwala:

 • zarządzać dokumentami zgodnie z normą PN-EN ISO 9001: 2001,
 • realizować procedury wymagane przy procesie akceptacji i zatwierdzania dokumentów, a także w procesie akceptacji rozdzielnika,
 • prześledzić obieg dokumentu (work-flow) z podziałem na uprawnienia poszczególnych uczestników procesu akceptacji,
 • prezentować historię powstawania dokumentu oraz jego aktualny status w oknie Metryka,
 • uzyskać informacje o rozdzielniku dokumentu,
 • segregować dokumenty według ich kategorii i typów,
 • na sprawne powiadamianie użytkowników (e-mail) o stanach wprowadzanych dokumentów.

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • przerzucenie ciężaru zarządzania dokumentami według norm ISO na system,
 • łatwa archiwizacja dokumentów,
 • wersjonowanie dokumentów,
 • kontrola nad nowymi wersjami dokumentów,
 • rozbudowany system powiadomień e-mail
 • pełna rejestracja wykonywanych czynności (czas, imię nazwisko),
 • kontrola aktualizacji istniejących dokumentów.

Delegacje

Moduł służy usprawnieniu procesu składania wniosków i rozliczania delegacji. Narzędzie to pozwala na zarządzanie wprowadzonymi do systemu delegacjami oraz pozwala na rozliczenie delegacji z uwzględnieniem wszelkich poniesionych wydatków.

Moduł pozwala:

 • wprowadzać delegacje krajowe i zagraniczne.
 • uwzględnić wyposażenie jakie zostanie użyte – samochód, komputer, rzutnik itp. (przy połączeniu z modułem zasoby)
 • tworzyć archiwum delegacji z wbudowanym zestawem filtrów
 • szybko dotrzeć do interesującej szukającego delegacji
 • samodzielnie rozliczać delegacje
 • wprowadzać delegacje, które automatycznie wpisują się w kalendarzu użytkownika

Korzyści z wdrożenia modułu:

 • pełna kontrola nad wszystkimi wprowadzonymi delegacjami
 • łatwe w przeszukiwaniu archiwum delegacji
 • oszczędność czasu – razem z wprowadzaniem delegacji rezerwacja samochodu
 • usprawnione rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Korespondencja przychodząca i wychodząca

Moduł z grupy dedykowanych. Zaprojektowany według wymagań Zamawiającego i jest przeznaczony do zarządzania papierową korespondencją przychodzącą i wychodzącą. Moduł współpracuje z modułem Baza teleadresowa oraz Struktura organizacyjna.

Dla kogo?

 • mała i duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacja pozarządowe

Główne funkcje:

 • rejestracja przesyłek wychodzących i przychodzących
 • pełny obieg dokumentów (przesyłek) od rejestracji przez zatwierdzenie do odbiorcy
 • książka podawcza
 • rejestr typów przesyłek
 • dekretacja przesyłek do odpowiednich komórek organizacji
 • tworzenie i podgląd zbiorczych raportów korespondencji

Zalety modułu:

 • pełna, elektroniczna ewidencja całości korespondencji
 • stały dostęp do aktualnego statusu danej przesyłki
 • weryfikacja odbiorców przesyłek poprzez współpracę z modułem Baza teleadresowa
 • skrócony czas doręczenia przesyłki do odbiorcy w ramach organizacji

 

Zapytaj eksperta

„…Czy Twój klient i użytkownik serwisu www potrzebuje spersonalizowanego kontaktu z pracownikiem firmy – ekspertem, któremu powierzy swoje potrzeby, wyjaśni wątpliwości?”

Doświadczenie RSI i firm badających rynek internetowy wskazuje, że jedną z najważniejszych cech Internetu jest możliwość dwustronnej komunikacji z klientem (petentem) poprzez serwis www. Większość istniejących dzisiaj serwisów www nie wykorzystuje tej właściwości, sprowadzając ofertę firmy do biernych opisów ewentualnie udostępniając formularz, który przesyła wszystkie zapytania klientów na jedną skrzynkę e-mail, nie dając wiedzy o statusie procesu udzielenia odpowiedzi.

Użytkownik Internetu, a tym samym potencjalny Państwa klient po zapoznaniu się z serwisem www często ma potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy lub rozwiania wątpliwości. Internauta chce być przekonany, że za pięknym graficznie serwisem www prezentującym firmę stoi żywa organizacja władna reagować na jego oczekiwania i bieżące potrzeby. Istotne jest, aby kontakt był szybki i rzeczowo korespondujący z zapytaniem i potrzebą klienta.

Aby właściwie odpowiadać na pytania internautów, należy posiadać sprawne mechanizmy monitoringu zarówno samych zapytań (i ich treści), jak też statusu realizacji odpowiedzi. Idealnym stanem będzie taki, w którym obsługa takiego systemu będzie prosta i nie będzie generować dodatkowych kosztów (stanowisk, urządzeń, innych).

Dlatego zaprojektowaliśmy i z przyjemnością prezentujemy Państwu system EXPERT by webBOX – Pierwsze polskie profesjonalne narzędzie marketingowe do obsługi zapytań składanych przez stronę www bez konieczności przebudowy istniejącej już strony.

Co to jest EXPERT by webBOX?

Jest to system mający za zadanie poprawę relacji pomiędzy klientem a firmą. Pozwala zarządzać zapytaniami klientów składanymi za pośrednictwem serwisu www, poprzez przekazanie ich bezpośrednio do osób specjalizujących się w dziedzinie, której zapytanie dotyczy. System dodatkowo udostępnia mechanizmy kontrolujące status zapytania od użytkownika, a także posiada statystyki dotyczące skuteczności odpowiedzi na pytania z podziałem na zdefiniowane dziedziny.

Dla kogo przeznaczony jest EXPERT by webBOX?

System przeznaczony dla firm, które chcą:

 • usprawnić komunikację z użytkownikami na swoich stronach internetowych,
 • mieć dostęp do wszystkich zapytań otrzymanych od internautów zgromadzonych w jednej bazie danych,
 • dedykować zapytania od internautów bezpośrednio do specjalistów w danych dziedzinach
 • monitorować statusy odpowiedzi,
 • monitorować zawartość merytoryczną odpowiedzi,
 • dokonać automatyzacji procesu odpowiedzi na pytania poprzez takie mechanizmy jak: szablony odpowiedzi czy potwierdzenia otrzymania zapytania wysyłane na e-mail podany przez użytkownika.

Dlaczego warto posiadać system EXPERT by webBOX?

Bardzo popularną formą komunikacji jest umieszczanie na stronie www formularza do zadawania pytań. Firma ceniąca jakość obsługi klienta wie, że klient nie lubi długo czekać na odpowiedź lub co gorsze w ogóle nie otrzymywać odpowiedzi.

System EKSPERT by webBOX buduje zaufanie użytkownika już przy pierwszym kontakcie, wysyłając do niego automatycznie e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zapytania.

Główne zalety systemu EXPERT by webBOX

 • każde pytanie jest rejestrowane w systemie w jednej bazie danych,
 • przypisywanie ekspertów do dziedzin daje pewność, że każde pytanie będzie posiadało odbiorcę,
 • ekspert automatycznie informowany jest poprzez e-mail o nowym pytaniu dla niego,
 • po zapisaniu w systemie odpowiedzi przez eksperta automatycznie wysyłany jest e-mail do autora pytania zawierający odpowiedź na zadane pytanie,
 • pozwala na predefiniowanie szablonów odpowiedzi,
 • umożliwia dodawanie załączników do odpowiedzi,
 • generuje automatyczne alerty z powiadomieniami do eksperta o zaległych pytaniach,
 • generuje automatyczne alerty z powiadomieniami do administratora o przedłużającym się braku reakcji eksperta na zaległe pytania,
 • umożliwia parametryzacje alertów, w tym definiowanie czasu, po którym wysyłane są alerty,
 • udostępnianie statystyk, które pozwalają określić jakość i szybkość obsługi zapytań ze strony użytkownika (klienta),
 • tworzenie bazy wiedzy FAQ (najczęściej zadawane pytania) w oparciu o wybrane pytania oraz odpowiedzi udzielane na nie,
 • szybka integracja z dowolną stroną www nie ingerująca w technologie i strukturę tej strony,
 • działanie niezależne od serwera www. System może działać w autonomicznym środowisku.

 

Rozwiązania dedykowane

Dedykowane moduły i funkcjonalności opracowywane na zlecenie klienta i według jego wymagań. W przypadku zainteresowania uzyskaniem oferty na wdrożenie systemu, prosimy o KONTAKT

Pozostałe produkty

Intranet - Standard

To autorski system informatyczny, wspomagający firmy i organizacje w zarządzaniu zasobami oraz przepływem informacji. Jest systemem pozwalającym stworzyć w Państwa organizacji firmowy Intranet (Portal Korporacyjny) na bazie wykorzystywanych przez Państwa w codziennej pracy komputerów osobistych.

Intranet - Lite

Intranet by webBOX lite to nowoczesny system Intranetowy przeznaczony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta wersja systemu została przygotowana na bazie naszego sztandarowego i wielokrotnie nagradzanego systemu Intranet by webBOX. Udostępnia wszystkie niezbędne narzędzia korporacyjnego intranetu w bardzo atrakcyjnej cenie dla małych firm.